Wednesday, September 5, 2012

Kinh nghiệm chụp ảnh: Hướng dẫn chụp ảnh chân dung (phần cuối)


Ảnh chụp trực diện đòi hỏi sự tinh tế và sáng tạo trong sử dụng ánh sáng – bóng đổ. Ảnh: Internet.


Phần không gian phía trước mặt chủ thể lớn hơn phần không gian sau lưng, tạo cảm giác về sự phát triển và


Tư thế 7/8. Ảnh: Internet.


Tư thế ¾. Ảnh: Internet.


Tư thế “profile”. Ảnh: Internet.


Ảnh: Internet.

Xem bài viết đầy đủ

No comments:

Post a Comment

Popular Posts