Thursday, September 13, 2012

Đánh giá: Đèn bàn Philips 69204


Đèn bàn Phillip 69204


Đánh giá: Đèn bàn Philips 69204


Nắp che đèn và tản ánh sáng


Đèn sử dụng bóng Genie 11W


Dễ dàng tháo bóng đèn ra


Công tắc đèn


 Thân đèn được bao bởi lớp nhựa ruột mèo


Đế đèn hình chiếc lá


Mặt sau đế đèn


 Ruột mèo kết cấu không chắc chắn

Xem bài viết đầy đủ

1 comment:

Popular Posts