Friday, September 7, 2012

Dân Trung Quốc mong chờ Galaxy Note II SIM kép


Dân Trung Quốc mong chờ Galaxy Note II SIM kép


Galaxy Note II dùng SIM kép tại xứ "Tàu"


Loạt hình ảnh thực tế về Galaxy Note II phiên bản SIM képMinh Dương (Theo unwiredview)

Xem bài viết đầy đủ

No comments:

Post a Comment

Popular Posts