Sunday, September 11, 2011

Google Panda – Thuật toán cho thứ hạng thật? (P.2)

Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về việc sử dụng Advanced Segments để xem truy cập organic trong Google US.


Sử dụng Advanced Segments để xem truy cập organic trong Google US

Sử dụng Advanced Segments trong GA sẽ giúp bạn có thể phân tích mạnh mẽ hơn về những gì đang xảy ra.
Chọn ‘Advanced Segments’ từ menu bên trái rồi chọn tiếp ‘Create new custom segment‘.
Cấu hình các thông số như sau:
‘Medium’ Matches exactly ‘organic’
AND
‘Country/Territory’ Matches exactly ‘United States
AND
‘Source’ Contains ‘google’

Khi hoàn thành xong, chúng sẽ như sau:

Có thể đặt tên segment này là ‘GoogleUS organic
Áp dụng segment này vào báo cáo của GA và tất cả các dữ liệu bạn thấy sẽ chỉ là khách truy cập, nó cho phép bạn biết được trang nào của mình được Panda đối xử tốt nhất và tồi nhất.

Google đang định làm gì?

Mục đích của Panda rất cao cả: để loại bỏ các trang có chất lượng kém từ trang top các kết quả của Google. Hoặc theo Matt Cutts, chuyên gia về spam của Google, đã đăng tải trên một trang blog giới thiệu về Panda: “Bản cập nhật lần này được thiết kế để giảm xếp hạng các trang có chất lượng kém – các trang có giá trị thấp, copy nội dung từ các trang web khác hoặc các trang không có chút hữu ích nào. Trong cùng thời điểm, nó sẽ cung cấp cách xếp hạng tốt hơn đối với các trang có chất lượng cao – các trang có nội dung và thông tin gốc ví như nghiên cứu, báo cáo có chiều sâu, phân tích sâu sắc,…”.
Điều cuối cùng mà Google đề ra là các nhà nghiên cứu đang ngày càng không hài lòng về những gì họ tìm thấy. Họ có thể thử một công cụ tìm kiếm khác nếu điều này cứ xảy ra mãi.
Tuy nhiên, tất cả các bản cập nhật chính của Google đều để lại hậu quả sau đó: các trang không phải là mục tiêu cũng bị phạt cũng bị ảnh hưởng. Google đã nhận thức được điều này và yêu cầu các trang có chất lượng cao nhưng vẫn bị ảnh hưởng có thể thông báo cho họ biết.
Trang web được dùng làm ví dụ trong bài này là một trang chất lượng cao nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi Panda. Nội dung chính của trang web này là các bài báo được nghiên cứu chuyên sâu của các chuyên gia cùng với một forum để người dùng có thể hỏi và nhận câu trả lời (Hỏi & Đáp) cho các vấn đề.
Có thể các trang Hỏi & Đáp chính là vấn đề (các trang này có thể khiến Google cho rằng chúng có nội dung “yếu”). Tuy nhiên, sau đó chúng tôi lại tìm thấy 2 trang tương tự ở thị trường khác cũng bị ảnh hưởng nhưng không có forum Hỏi & Đáp. Chắc chắn, việc tìm ra tại sao các trang vô tội lại phải chịu đựng vấn đề này là điều không hề dễ dàng.

Những yếu tố nào khiến một trang có thể bị ảnh hưởng bởi Panda?

Google rất thích giữ những bí mật nhưng 2 nhân viên làm việc với Panda, Matt Cutts và Amit Singhal, đã cho chúng ta một số manh mối chủ trốt trong một buổi phỏng vấn với thời báo Wired.
Chúng tôi đã rút gọn các vấn đề lại như sau:
• Tiến hành những nghiên cứu chất lượng (hỏi trực tiếp tới từng cá nhân và chỉ là các câu hỏi nhỏ/ngắn gọn) để tìm ra những trang web nào có chất lượng thấp và tại sao lại thế.
• Sử dụng kết quả xác định các trang chất lượng kém bằng các yếu tố mà Google có thể đánh giá. Điều này giúp Google có được định nghĩa chính xác hơn về chất lượng thấp.
Bắt đầu từ đây, chúng ta hãy nghĩ về một số yếu tố mà Google có thể sử dụng để đánh giá:
• Các trang có nội dung bị trùng lặp cao (ví dụ: cùng một nội dung nhưng bạn cho chạy trên nhiều tên miền khác nhau…).
• Lượng nội dung gốc trên site hoặc mỗi trang thấp.
• Có nhiều trang có tỷ lệ % nội dung gốc thấp.
• Số lượng các từ khóa không phù hợp trên trang đặc biệt cao (không phù hợp với các truy vấn tìm kiếm).
• Nội dung và tiêu đề (title) của trang không ăn khớp các từ khóa tìm kiếm.
• Ngôn ngữ không tự nhiên được sử dụng quá nhiều trên một trang để tăng SEO.
• Tỷ lệ Bounce rate cao.
• Số lần truy cập trang hoặc site thấp.
• Tỷ lệ % người dùng quay lại thấp
• Tỷ lệ % người dùng kích qua các trang kết quả của Google thấp (cho trang hoặc site)
• Tỷ lệ % nội dung không trung thực cao (như nhau trên tất cả các trang).
• Các đường link inbound tới một trang hoặc site thấp hoặc không có chất lượng.
• Không có liên kết gì hoặc liên kết ít tới các site mạng xã hội hay các trang khác.
Nhiều yếu tố dường như chỉ để nhận “điểm Panda” (và điểm không có nghĩa là sẽ nhận được giải thưởng). Điểm Panda sẽ được thêm. Qua cánh cửa này (Panda Line) và tất cả các trang trên site của bạn đều bị ảnh hưởng. Điều này bao gồm cả việc các trang gốc có thể bị xếp hạng thấp hơn cả các trang đã đánh cắp nội dung.
Google đã nói rằng “nội dung chất lượng thấp trên một phần của một site có thể ảnh hưởng tới toàn bộ xếp hạng của site đó”.
Panda là một thay đổi thuật toán nhưng không giống với thay đổi thông thường. Đây là thay đổi thuật toán làm việc như một hình phạt bởi nếu site của bạn không vượt qua Panda Line thì toàn bộ site sẽ bị ảnh hưởng, chất lượng của các trang cũng vậy.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts